| | | |ANA SAYFA | | | SORU SOR | | | MMPİ KİŞİLİK TESTİ | | |ONLİNE TERAPİ

 

 

Öğrenci başarısını etkileyen faktörler

Başarının kurallarının bilinmesi başarıya ulaşmadaki en önemli faktördür.Öğrenci başarısı dendiğinde öğrencinin başarılı olup olmadığıyla ilgili yapılacak değerlendirmelerde ilk akla gelen ölçüt sınavlardan alınan puanlardır. Okul başarısını dolayısıyla da sınav başarısını etkileyen faktörler öğrenci, aile ve okul üçgeninde ele alınması gereken bir durumdur.Öğrencilerin hayatlarına yön verecek sınavlarda başarıyı yakalayabilmek için öncelikle hedeflerini iyi belirlemeleri, daha sonra bu hedefe motive olmaları ve hedefi gerçekleştirmelerini sağlayacak program yapıp bu programa uymaları gerekiyor. Bu üç satırla ifade edebileceğim okul ve sınav başarısı formülü tabiki hacmi kadar basit ve kolay bir iş değildir.Sınav aşamasına gelmeden önce öğrencinin mümkün olduğunca küçük yaşlardan itibaren mesleki eğilimlerinin tespit edilerek hangi meslekte daha başarılı ve mutlu olacaksa o mesleğe yönelik eğitim almasının sağlanması motivasyon düzeyini artıracak ve planlanan çalışmalara zevkle riayet ederek başarıya ulaşmasını kolaylaştıracaktır

Sınava giren öğrencilerin bir kısmı yeteneklerine ve düzeyine uygun bir sonuç alırken bir kısmı yeteneklerinin ve düzeyinin altında diğer kısmı da yeteneklerinin ve düzeyinin üzerinde sonuçlar alır.Toplumda ve ailelerde bu üç durumdan en fazla göze batanı çocuğun yetenek ve düzeyinin altında performans gösterdiği durumlardır. Böyle bir durumda çocuğun zekası ve yetenekleri şuankinden daha başarılı olmasını gerektirdiği halde başarı düzeyi düşüktür. Öğrenci başarısızlığı gittikçe büyüyen ve başlangıçta çözülmediğinde gelecekte önemli sorunlar yaşanmasına neden olan ve çözümü gittikçe zorlaşan bir durumdur.Sınavlarda istenen başarıyı sağlayamayıp yeteneğinin altında okul ya da bölümleri kazanan öğrencilerin kazandıkları yerler düzeyinin altında olduğu için zamanla aldıkları eğitim sıkıcı gelmeye başlayabilir ve bu da devamsızlık yapmalarına, başarılarının düşmesine, mutsuz ve huzursuz olmalarına neden olur.

Öğrenci başarısızlığının nedenleri aile, okul ve öğrenciden kaynaklanır. Ailenin çocuğa yeterince destek olamayışı, aşırı otoriter ya da serbest disiplin anlayışı, çocuğun çalışması için gerekli motivasyona sahip olmaması, özgüven eksikliği, gelecekle ilgili hedef belirleyememe, olgunlaşma eksikliği, arkadaş ortamının çalışmayı engellemesi, yetersiz okul ya da öğretmen, uygun çalışma programının yapılamaması veya çalışma programına uyulduğu halde sınav esnasında ortaya çıkan heyecan gibi sorunlardır.Öğrenci açısından yalnızca düzeyinin altında başarı göstermek sorun değildir. Bunun tam tersine sınava giren öğrencilerin bir kısmı da aylar ya da yıllarca çok ders çalışan ve yeteneklerinin sınırlarını zorlayarak yüksek puanlı okul ya da üniversitelere girenlerdir.Bu öğrenciler sınırlarını çok zorlayarak girdikleri bu bölüm veya okullarda okurken bazı sıkıntılar yaşayabilirler ve sınıftaki diğer öğrencilere göre daha fazla çalışmak zorundadırlar. Bu da öğrencilerin kendine güveninin düşmesine; çok fazla çalışma, sosyal etkinliklere zaman ayıramama gibi nedenlerle stres düzeyinin artmasına neden olur.Öğrencilerin okul başarısı üzerinde ailenin etkisi azımsanamayacak ölçüdedir. Çocuğa küçük yaşlardan itibaren çalışma disiplinini kazandırmak, mesleki eğilimlerini tespit ederek yeteneklerine uygun alanlara yönlendirme yapılmasını sağlamak, çalışması için evde uygun çalışma ortamı sağlamak ve çalışmalarını kontrol etmek, başarısızlık durumlarında başarısızlığın sebeplerini araştırmak ve çözüm üretmek, okul ve öğretmenlerle iletişimi aksatmamak aileye düşen görevlerden bazılarıdır.

 

 

© 2010-2015 www.onlineterapiler.com online terapi sitesi Tüm hakkı saklıdır