Çatışma Yönetimi

Günlük hayatımızda kişiler arsaı ve iş yerindeki organizasyonlarda çeşitli düzeylerde çatışmaların yaşanması kaçınılmaz bir durumdur. Eşinizle çatışabilirisniz, arkadaşınızla, iş ortağınızla, oda arkadaşınızla çatışabilirsiniz. Çatışma engellenemeyeceğine göre ozaman çatışmayı yönetmek gerekir.

İşyerlerinde yaşanan çatışmalar:
İşletmelerde  ortaya çıkan çeşitli düzeylerdeki çatışmalar ve bunların yönetimi yöneticilerin zaman ve enerjilerini önemli ölçüde alan konulardan biridir. Yönetici, işletme içindeki farklı bakış açılarından ya da doğal farklılıklardan kaynaklanan çatışmaları yönetmeli ve bunları işletmenin amaçlarına uygun hale getirmelidir. Bunun için de her yönetici çatışma yönetimi konusunda kendini iyi yetiştirtmeli gerektiğinde profesyonel yardım alabilmelidir.

İşletmelerde yaşanan çatışmalar bazen gün yüzüne açıkça çıkarken bazen de alttan alta devam edebilir. Alttan alta örtük şekilde devam eden çatışmalar organizasyonlar önemli zararlar verir. Çatışan taraflar işi yavaşlatabilir, bilgi akışını sağlamayabilir, birbirinin kuyusunu kazmaya çalışabilir. Yaşanan bu örtük çatışma çalışanlar üzerinde önmeli bir psikolojik baskı oluşturur.

Çatışmalarda zıtlaşma, anlaşamama, ortak payda da buluşamama, ve uyumsuzluk, ön plandadır. Çatışan taraflar kendi doğrularına göre ve kendi çıkarını düşünerek hareket ettiği için uzlaşma ve ortak payda da buluşma, işletmenin çıkarlarını koruma durumu gerçekleşmez.

Çatışmanın Çözülmesinde kullanılan stratejiler

“Kaybedeyim - Kaybet stratejisi: Çatışmaya düşen iş görenin, kendi durumunun daha kötüye gideceğini düşünerek karşı tarafın da kaybetmesini istemiştir. Bu strateji seçildiğinde, sonuçta iki taraf da kaybeder.
Kaybedeyim - Kazan stratejisi: iş görenin, yenilginin karşılığını daha sonra almayı düşünerek, yenilgi karşı tarafın çıkarına peşinen kabul edip çatışmaya son vermesidir.
Kazanayım – Kazan stratejisi: Çatışmanın, tarafların karşılıklı tatmin olmasıyla sonuçlandırılmasıdır. Çatışma çözümlemede, hem birey, hem de örgüt açısından en olumlu sonucu veren stratejiyi kazanayım – kazan stratejisidir.
Kazanalım – Kaybeden stratejisi: Çatışmada taraflar tüm olanaklarını kazanmak için kullanır. Sonuçta biri kazanır, diğeri kaybeder. Stratejinin uzun dönemde etkisi belirsizdir. Ayrıca çatışmaya giren iki tarafta, aynı stratejiyi uyguladıklarında iki eşit güçteki grubun çatışmaya girmesi sonucunda her iki taraf için de kayıp durumu söz konusu olabilir”.(M.Akif ÖZER , Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Verimlilik Dergisi, 2000/4, Derleyen: Psk.İlhan Bozkurt www.onlineterapiler.com

 Örgütsel çatışma yönetimi ve tükenmişlik hakkında daha fazla bilgi edinmek için: Örgütsel Çatışma Yönetiminin Tükenmişliğe Etkisi: Çağrı Merkezi Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma