MMPI testi-minnesota çok yönlü kişilik envanteri( mmpi)


 

 


MMPI kişilik testi, Minnesota çok yönlü kişilik envanteri uygulaması ile kişilik analizi yaptırın, mmpi testi ile "Psikolojik Check-up'tan geçin". mmpi ile erken psikolojik teşhis mümkün.

Yapılan araştırmalara göre kişilik özelliklerinizi ve psikolojik sorununuzun olup olmadığını anlamanın en kolay ve objektif yollarından biri mmpi kişilik testi uygulamak. Ülkemizde ve dünyada en güvenilir kişilik testi ise minnesota kişilik envanteri kısa adı ile MMPI testi'dir. Bu test kişilik özelliklerini belirlemede kullanılan kişilik envanteri ve kişilik analiz testi olarak geliştirilmiş bir psikoloji testi olma özelliğine sahiptir. Kişilik test soruları ABD de geliştirilmiş ve mmpi test olarak Türkiye'ye profesörler tarafından uyarlanmıştır. Kişilik bozukluğu testi veya kişilik envanter testi olarak da bilinmektedir. mmpı test olarak güvenilir bir kişilik ve karakter testidir ve yine online olarak da uygulanabilmektedir.Bu sayfamızda MMPI kişilik testi eğitimcisi Uzm. Klinik Psikolog İlhan Bozkurt'un yazılarına yer verilmiştir.

mmpi kişilik testi uygulaması, değerlendirmesi ve soruları ile mmpi testi eğitimi için nereye başvurmalıyım?

MMPİ testi uygulaması ve mmpi değerlendirmesi hakkında soru-görüş-öneri ve istekleriniz için psikoloğa sor sayfamızdan veya aşağıdaki bilgilerle beraber onlineterapiler@hotmail.com adresimize eposta göndererek bize ulaşabilirsiniz. MMPI Kişilik testi yapımı, çözümü ve uygulaması ile mmpi testi değerlendirme yöntemleri hakkındaki tüm sorularınız yanıtlanmakta ve test uygulaması ya da eğitimi talepleriniz olduğunda alanında ve sertifikalı Uzman Klinik Psikologlara yönlendirme yapılmaktadır.
*İsim:
*Yaş:
*Cinsiyet:
*Eğitim durumu:
*Meslek:
*Medeni durum:
*Yaşadığınız İl:
*Kısaca sorununuz

İstanbul Gelişim Ünivestesinden Sertifikalı MMPİ Kişilik testi uygulayıcı eğitimi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

"Minnesota çok yönlü kişilik envanteri (mmpi) ile kendinizi daha iyi tanıyabilirsiniz"

Neden mmpi kişilik testi


 

Minnesota çok yönlü kişilik envanteri (mmpi testi) nedir ve nasıl değerlendirilir ?

MMPI kişilik testi, ilk olarak 1939 yılında yapılmış ve bir çok kişi tarafından çözülmeye başlanmıştır.Geliştirilen bu psikolojik testi bilim adamları zaman içerisinde günün şartlarına göre daha da geliştirilerek bugünkü son halini vermişlerdir. ABD’de Minesota Üniversitesi tarafından geliştirilen ve 566 sorudan oluşan mmpı testi halen dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Mmpı kişilik testi Amerika'da en sık kullanılan ve araştırma yapılan testlerdendir.Yine birçok Avrupa,Asya ve Güney Amerika ülkesi için standardizasyonu yapılmıştır. MMPI kişilik testi ve değerlendirme kitabı orijinalinden Türkçe’ye çevrildikten sonra Türkiye uyarlaması yapılmış, kişilik testinin güvenirlilik ve geçerlilik çalışması yapılarak ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır. MMPI testi uygulanan bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak ortaya çıkartır.

İnternet ortamında yer alan ve hiçbir bilimselliği olmayan kişilik testi adındaki basit testlerle kıyaslanamaycak kadar bilimsel ve objektiftir. Hatta bu alanda kişiliği tespitte kullanılacak en güvenilir geçerli kişilik testi olma özellliğine sahiptir diyebiliriz. Bu kapsamda ve güvenirlilik düzeyinde ülkemizde uygulanan başka bir kişilik testi yoktur. MMPİ testi yalnızca Uzman Klinik Psikologlar tarafından uygulanıp yorumlandığında bir anlam kazanır.

Minnesota çok yönlü kişilik envanteri-MMPI çok yönlü kişilik testi online internet üzerinden ya da e-mail yoluyla uygulanabilmekte midir?

MMPI kişilik testi online kişilik testi olarak web sitesi üzerinden veya e-mail yoluyla da uygulama imkanına kavuşmuştur. Bireysel olarak ya da işyerleri tarafından site üzerinde test doldurulup değerlendirme programı ile bilgisayar ortamında mmpi testi sonucu öğrenilebilmektedir.

MMPI testi yapmak uzmanlık gerektirir. İnternetten bulup mmpı testi çözmek boşa vakit geçirmek anlamına gelir. Çünkü mmpi testinin bir psikolog tarafından uygulanması, sonuçlarının standart mmpı değerlendirme programı ve gerektiğinde manuel olarak elle puanların değerlendirilmesi gerekir.

mmpi testiMMPI Kişilik Testi Hangi alanlarda ve kimlere uygulanır?
MMPI kişilik testi bireyllerin kişisel ve toplumsal uyum düzeylerini değerlendirmeyi hedefleyen bir kişilik testidir. mmpı testinin 10 adet kişilik ve 3 adet de geçerlik alt testi vardır.Yaygın olarak psikiyatri kliniklerinde şu teşhisleri koymada kullanılır: Depresyon, Hipokondriazis(Hastalık hastalığı), Histeri(Konversiyon), Psikotik sapma, Kadınlık-erkeklik(cinsel tercik ve eğilimler), Paranoya(Şüphecilik), Psikasteni(Saplantı-Takıntı), Şizofreni, Hipomani(Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi), Sosyal içe dönüklük(çekingenlik). Bu hastalık tanıları dışında mmpi testi ile bireylerin aile problemleri, öfke ve kaygı sorunları, işle ilgili sorunlar, insanlar arası iletişimde yaşanan sorunlar, özgüven, anti sosyal özellikler ve sağlıkla ilgili endişeler, düşence tarzı gibi hastalık dışındaki psikolojik özellikleri de değerlendirilebilmektedir.

Minnesota çok yönlü kişilik envanteri soruları (MMPI test soruları) ve alt testlere göre sayı dağılımları şu şekildedir:

Alt testlere göre mmpi testi değerlendirmesi ve mmpı soruları:


Minnesota çok yönlü kişilik envanteri (MMPI Kişilik testi) Hastalık tanısı dışında ne için kullanılır?

MMPI çok yönlü kişilik envanteri soruları sadece hastalık veya psikolojik sorun olup olmadığını ölçen bir kişilik analizi testi değildir.MMPI uygulanan kişinin psikolojik sorunlarının olup olmadığının tespitinin dışında genel olarak kişinin nasıl biri olduğunu belirleyebilmekte, test uygulanan kişinin normal kişilik özelliklerini de ortaya çıkartabilmektedir. Bu kapsamda evlenmeyi düşünen çiftlerin evlilik öncesi ve evlilikte kişilik uyumunu belirleyerek birbirine kişilik özellikleri olarak uygunluğunu analiz etmekte, kişilik tipleri ve kişilik bozukluklarını tespitte,ya da işe alımlarda işe uygunluğu anaiz etmekte de kullanılabilmektedir.

MMPI psikiyatri kliniklerinde hastalıkların  geniş bir yelpazede değerlendirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir kişilik testi ve ölçüm aracı olmakla birlikte kişilik özelliklerini de ölçmede etkili olduğu için

Sıklıkla şu alanlarda da kullanılır:

  1. Yüksek öneme sahip ve üst düzey kamu görevlilerinin seçimi,
  2. Polis memuru alımları ve birim değişikliklerinde yapılacak seçimler
  3. 3-Nükleer santral personeli,
  4. İftaiye personeli
  5. Hava yolları personeli ve pilotlar,hava trafik kontrolörleri
  6. Devlet büyüklerinin koruma ve danışmanları
  7. Cezai ve hukuki ehliyetin olup olmadığına yönelik tespit yapılacak kişiler
  8. Adli yargı adaylarını değerlendirme ve seçme
  9. Bilimsel araştırmalarda
  10. Evlilik öncesi uyum düzeyini belirlemede dünyada güvenle uygulanan bilimsel bir testtir.

Çok güvendiğiniz üst düzey yöneticiniz bipolar bozukluk hastası olabilir!

Diyelim ki bütün işlerinizi emanet ettiğiniz işinin ehli yöneticileriniz var. Onların sağlığı sizin için önemli ve yılda birde olsa genel sağlık muayenesi yaptırıyorsunuz. Peki yöneticilerinizin zihinsel süreçlerini ve karar verme mekanizmalarını etkileyecek ruhsal durumlarını kontrol edebiliyor musunuz. Göreve başladıktan sonra ruh sağlığının bozulmadığından ya da bozulmaya başlamadığından nekadar eminsiniz. Emin olamazsınız çünkü çoğu zaman sorunu olan kişi kendisi bile bunun farkında olmayacaktır.

Örneğin Bipolar duygulanım bozukluğu gelişen bir yönetici manik atağı başladığında şirketiniz için hayati öneme sahip konularda telafisi zor olan çok ani kararlar vererek şirketinizin zarara uğramasına neden olabilir. Ya da pasif agresif kişilik bozukluğu olan bir yöneticiniz personelle veya diğer yöneticilerle şirketin enerjisini tüketen bir soğuk savaş içinde olabilir. Paranoid kişilik bozukluğu olan bir yöneticiniz her yeni girişimi veya sunulan fikri kendisi aleyhine komplo gibi düşünüp şirketin içgirişimcilik ve yenilikçilik potansiyelini öldürerekinovasyonu engelleyebilir.Minnesota çok yönlü kişilik envanteri (MMPI Kişilik testi)'nin işe alımlarda kullanımı

MMPİ testi iş yerlerinde hangi amaçla uygulanır? Bu testi uygulayan saygın kuruluşlar var mıdır?

MMPI kişilik testi, işe alımlarda uygulanan testler arasında en güvenilir olanıdır; mmpı testi ayrıca yeni eleman alımlarında ya da mevcut çalışanlar üzerinde kişinin göreve uygunluğunun değerlendirilebilmesi ve gelişim alanlarının belirlenebilmesi amacıyla da büyük şirketler tarafından kullanılmaktadır. Kişilik testi işletme içinde personelin verimli olacağı alanları saptamak, personelin motivasyonunu sağlamak, personeli yönlendirmek, ilgi alanlarını tanımak, zayıf yönlerini saptamak, eğitim ihtiyacını tespit etmek amacıyla da kullanılabilir.

İş alımlarında ve mevcut çalışanlar üzerinde mmpı tetsi uygulayan kurumlara örnek olarak Türk Hava Yollarını verebiliriz. Türk Hava Yolları yaptığı basın açıklamasında MMPI testini VIP ve CIP’de çalışan yaklaşık 100 kişiyi kapsayacak envanter çalışmasının, şu ana kadar 60 çalışanda uygulandığını, uygulamanın amacının, hizmet kalitesinin artırılmasında, hizmetlerin çeşitlendirilmesinde ve çalışanların doğru görevlendirilmesinde karar alma ve değerlendirmede yardımcı bir unsur olduğunu bildirmiştir. (10.10.2006 tarihli THY internet sitesinden yapılan basın açıklamasıdır) Türk Hava Yolları ve Türk Hava Kurumu müfettişlik ve Kabin memuru iş başvurusu yapanlardan sınav sürecinde MMPI Kişilik testi de istemektedir.

Yine polis teşkilatı ve askeri kurumlar da zaman zaman mülakatlarında işe alımlarda yapılan testler gibi çeşitli kişilik testleri uygulamaktadır.

Kişilik testlerini kullanan diğer büyük holdinglere örnek olarak Sabancı, Eczacıbaşı ve Alarko Holdinkleri örnek verebiliriz.

Büyük grupların işe alımlarında kişilik, yetkinlik ve psikometrik gibi testler uygulanıyor. Büyük şirketlerde işe alımlarda kişilik tiplerini belirlemek için psikolojik testlerden yararlanılıyor. Türkiye‘nin 2 büyüğü Koç ve Sabancı kişilik, Eczacıbaşı yetkinlik testleri ve kişilik envanteri, Alarko da psikometrik testler uyguluyor. (Haber: İşe alımlarda çıta yükseliyor : http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/56452.asp)

Sabancı ve Eczacıbaşı Holding
Adaylara başvurdukları göreve uygun olarak ön görüşmeden önce ya da sonra yetkinlik testleri, aday seçiminin son aşamasında ise kişilik envanteri uygulanıyor. Ancak bu testler tek bir seçme kriteri olarak değerlendirilmezken, esas olarak yapılan iş görüşmelerine yardımcı olacak bir araç olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Alarko Holding

Alarko‘da işin özelliklerine göre, yabancı dil testleri veya psikometrik testler uygulanıyor.

MMPI kişilik testi uygulaması ve mmpı testi değerlendirmesi için gerekli bilgiler:

MMPI kişilik testi nin psikolog tarafından sağlıklı şekilde uygulanıp değerlendirilebilmesi için mmpi eğitimi almış uzman psikologlar tarafından uygulanması gerekir. Uygulama öncesinde mmpi uygulanacak kişiye dair yukarıda belirtilen demoğrafik bilgiler istenmektedir.

MMPI Kişilik testi uygulama ücretleri ne kadardır?

MMPI kişilik testi psikiyatri alanında kullanılan en kapsamlı test olma özelliğine sahiptir. Uygulamada sağlıklı sonuçlar elde etmek için, mmpi testi değerlendirme kitabına uygun olarak yaklaşık 1 saatlik mmpı sonuç değerlendirmesi ve yorumunun yapılması gerekir. Bu nedenle Kliniklerde yüzyüze mmpi kişilik testi ücreti için 150-250TL arası fiyatlar uygulanmaktadır.

Online mmpi testi uygulamalarında ise bilgisayar teknolojisi kullanıldığı için mmpı değerlendirme 30 dakikaya kadar düşmekte buna bağlı olarak maliyet de azalmakta ve online mmpı uygulama ücreti 75 ila 120TL arasında fiyatlarla uzman psikologlar tarafından uygulanmaktadır.

mmpi kişilik testi profili değerlendirme kitabı ve cevap anahtarı ile bilgisayar programı

mmpi kişilik testi uygulaması için gerekli olan materyaller ve bilgisayar programı ile mmpi değerlendirme kitabı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir önceki yazımız olan mmpi kişilik testi soruları, cevap anahtarı ve profili konulu yazımızı okuyabilirsiniz

Örnek materyaller: mmpi kişilik testi profili

mmpi test profili grafikmmpi kişilik testi cevap anahtarı

 

 

 

 

 

 

 

 

mmpi testi uygulaması güvenilir ve yasal mı

mmpi testi bir çok defa resmi kurumlar tarafından personel alımlarında uygulanmış ve bu uygulamalar Türkiye Büyük Millet Meclisinde verilen önergelerle tartışılmıştır. Önergeye Bakanlıklar tarafından verilen cevabi yazılarda mmpı kişilik testinin uluslar arası normlara göre tüm dünyada uygulanan güvenilir ve geçerli bir test olduğu, bir çok develette personel seçimleri için ve kliniklerde hastalar için güvenle kullanıldığı belirtilmiştir. Örneğin Türk hava Kurumuna personel alımında uygulanan mmpi testi hakkında verilen meclis önergesine verilen cevapta: mmpı kişilik testinin THY çalışanlarının kişilik özelliklerinin objektif ve bilimsel kriterler temelinde ortaya çıkartılabilmesi, potansiyel iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve çözümlerin geliştirilebilmesi için çeşitli dönemlerde uygulandığı ifade edilmektedir. Bu tür testlerin daha çok işe alımlarda kullanılabildiği gibi mevcut çalışanlar üzerinde de göreve uygunluğu değerlendirmek ve gelişim alanlarını belirlemek için kullanılabildiği, ayrıca hizmet kalitesinin artırılması ve çeşitlendirilmesi için çalışanların doğru görevlendirilebilmesi için verilecek kararlara ve değerlendirmelere yardımcı olmasının amaçlandığı belirtilmiştir. Meclis önergesi ve cevabının tam metnine http://www.onlineterapiler.com/mmpi-kisilik-testi-meclis-onergesi.pdf adresinden ulaşabilirsiniz

mmpi kişilik testi eğitimi

mmpi testi eğitimiBir çok psikolojik test eğitimleri gibi mmpi eğitimi de günümüzün popüler psikoloji eğitimleri içinde yer almaktadır. Başta istanbul, Ankara, İzmir olmak üzere bir çok şehirde yapılmakta olan mmpi kişilik testi eğitimleri teorik ve pratik uygulamlar içermektedir. mmpi konusunda teorik bilgisi ve uygulama deneyimi olan klinik psikologlar tarafından verilen bu eğitim sonucunda sınav yapılmakta, sınavda başarılı olanlara sertifika verilmektedir.

Diğer psikolojik testlerde olduğu gibi mmpi testi de bir klinik psikolog tarafından veya eğitim almış bir psikolog tarafından yorumlandığında anlam ifade eder. Test profili veya puanları elde etmek testin uygulandığı ya da doğru değerlendirildiği anlamına gelmez.

Bu nedenle MMPİ kişilik testi Klinik psikologlar veya eğitimini almış sertifikalı psikologlar tarafından uygulanıp yorumlanabilmektedir. Sağlık Bakanlığının 29007 sayılı yönetmeliğine göre ise tüm diğer psikolojik testler gibi mmpi kişilik testi de uzman klinik psikologların gözetiminde uygulanmalıdır. (İlgili yönetmelikte bu durum: Sağlık mensupları iş ve görev tanımları Ek 1-a da şu şekilde ifade edilmektedir: .... psikologlar, klinik psikoloğun sorumluğunda test teknik ve yöntemlerini uygular ve raporlar, hasta görüşmesi yapar...). 

mmpi eğitimimmpi eğitimi nereden alabilirim ücretleri ne kadar

Psikolojik test eğitimleri üniversitelerin ilgili bölümleri, ilgili bakanlıklar ve meslek kuruluşları tarafından verilmektedir. Test ücretleri eğitimi veren kuruluş veya meslek örgütlerine göre farklılıklar taşımaktadır. Geçerlilik ve güvenilirlik açısından resmi kurumlar olan Üniversitelerin eğitimlerini tavsiye ediyoruz. Yan tarafta ilanı bulunan ve Uzman Klinik Psikolog İlhan Bozkurt tarafından verilen mmpi eğitimine katılmak için bizimle veya Gelişim üniversitesi sürekli eğitim merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Büyütmek için ilana tıklayınız

Dernek eğitimleri geçerli mi: Bir derneğin verdiği sertifikanın başka bir derneğe göre geçerlilik veya yasallık açısından herhangi bir farkı yoktur. Burada önemli olan önüne gelen herkese sertifika dağıttan meslek etiğine göre hareket etmeyen, eğitimleri ticarileştiren, reklamlar yapan yerlerden uzak kalınmasıdır. Butür yerler eğitimleri tamamemen ticari düşündükleri için verdikleri eğitimin kalitesi de oldukça düşüktür. Kaçınılması gereken diğer yerler ise eğitimleri fahiş fiyatlarla veren yerlerdir. Eğitim alan kişiler bu konuda hassas davrandığında eğitimi verenler de daha dikkatli olmak zorunda kalacaklardır.

 

Bir önceki yazımızda mmpi 2 hakkında bilgiler verdik. MMPİ kişilik testinin yeni versiyonu olan mmpi-2 hakkında daha fazla bilgi edinin. İşe alımlarda uygulanan kişilik testleri ve işe alım süreci ile zeka testi uygulamaları için kariyer sayfamızı inceleyebilirsiniz.

 

(Unutmayın, tüm psikoloji testi uygulamaları bilimsel testlere dayanmalıdır. Diğer testler gibi mmpi kişilik testi değerlendirmesi, yorumlaması ve uygulama değerlendirme eğitimi uzman psikologlar tarafından yapılmalıdır. Psikologlar tarafından yorumlanmayan mmpi test sonuçlarının ve renklerle kişilik testi, aşk testi gibi internette dolaşan diğer eğlenceli testlerin hiçbir geçerliliği ve güvenirliği yoktur).

Sertifikalı MMPI kişilik testi eğitimi için grup oluşturarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Yayın tarihi: 01/01/2010

© Telif hakkı Yasal uyarı!
Bu yazı telif hakkı kapsamındadır, özet şeklinde alınan ve kaynak lingi olarak http://www.onlineterapiler.com/kisiliktestiyap.html çalışır şekilde eklenen alıntılara izn verilmektedir. Uygun olmayan alıntı yapan sayfaların yayınının durdurlması için yasal başvuru yapılmakta dır.© 2010-2016 www.onlineterapiler.com online terapi sitesi Tüm hakkı saklıdır