Evlilik ve aile terapisti, aile danışmanlığı

Evlilik ve aile terapisi

Evlilik sürecinde eşlerin tek başına başedemedikleri sorunlar için yapmaları gereken en doğru şey bir psikolog ya da evlilik terapistinden aile danışmanlığı ve evlilik terapisi almaktır. Bu danışma yüzyüze ya da online terapi ile olabilir. Evlilik ve aile terapisi çiftlerin yaşadıkları sorunları çözmek için yapılır. Aile terapisi ile eşler birbirleriyle sorunlarını daha medeni ve çözüm odaklı konuşma fırsatını bulabilirler. Kendi aralarında daha önce yaptıkları kavgaya dönüşen görüşmelerden farklı olarak daha düzeyli ve yapıcı bir görüşme yapma fırsatı bulabilirler. Psikoloğun rehberliğinde kendilerini ve eşlerini daha iyi tanıma, sorunlara farklı açılardan bakabilme ve empati becerilerini arttırabilirler.evlilik ve aile terapisi

Aile ve evlilik terapisi nedir?


Aile ve evlilik terapisinin kurucusu Achermann’dır. Achermann aile terapisinde 10 özelliğe dikkat çeker:
1-Evlilik danışmanlığı
2-Aile rehberliği
3-Bir ya da 2 üyenin tedavisini amaçlar
4-Deneysel tedavidir
5-Aile üyeleri arasındaki duygusal değişime önem verir
6-İletişim örüntülerine önem veren bir tedavidir
7-Aile krizlerini ele alan bir tedavidir
8-Aile üyelerine otoriter ve manipülatif bir yaklaşımdır
9-Egopsikiyatrik bir yaklaşım

Evlilik ve aile terapsi eşlerin ve birim olarak ailenin tedavisidir. Aile terapistinin görevi: Problemli aile bireylerinin aralarındaki etkileşimi sağlamak,ilişkileri değiştirerek problemli davranışların ortadan kaldırılmasını sağlamaktır.

Aile terapisinin amaçları:

1-Kişiler arası ilişkiler ışığında kaygı ve çatışmaların giderilmesi
2-Aile üyelerinin hem aile sistemiyle hem eşleriyle   ilgili algılarının arttırılması versa yanlış algıların değiştirilmesi.
3-Birebir eşlere içgörü kazandırmak
4-Duygusal gerilimi azaltmak için aile üyelerinin işbirliğini sağlamak
5-İç ve dış krizlere karşı ailenin duyarlılığını arttırmak
6-Nesiller ve cinsler arası ilişkilerin düzeltilmesi     
                            

Evlilik terapisinin karakteristik özellikleri
1-Semptomlarıyla birey geniş bir sisteme aittir
2-Tedavi planı tüm ailenin yapısını değiştirmeli,davranışları düzeltmelidir
3-Tedavi modelinin sonucuna bakmaksızın bireyin psikolojik,genetik biyolojisinin süreçtir

Aile terapisi ne zaman gereklidir
Tedavi için gönderilen birey aileyle aynı evde yaşıyorsa,yaşamıyorsada aile ile ilişkileri devam ediyorsa,varolan sorunlar aile sistemini etkiliyorsa, hasta ve terapist buna birlikte karar veriyorsa gereklidir.

AİLENİN TEMEL NİTELİKLERİ
Aile toplumsal değişimlerden etkilenir ve bu değişimlere değişerek karşılık verir

Nitelikleri şunlardır:
1-Evrenseldir
2-Aile birliği duygusal temele dayanır.Sevgi,cinsellik,arkadaşlık,güven,ilgi,bağlanma,korunma,neslin devamı.
3-Aile kişiliği şekillendirir
4-Toplumun çekirdeğidir
5-Sosyal ve yasal kurallara dayanır
6-Toplumsal kurumlarla etkileşim içindedir
7-Her aile üyesinin belirli rol ve sorumluluğu vardır

Aile terapisinin ölçütleri
Davranış değişikliği. Duygu-düşünce değişimi uygulama ve davranış değişiminden daha az önemlidir.
Terapist yöneltimcidir.Aile üyelerine ev ödevleri verir.Terapi sürecinin özü yönlendirmedir.Fakat danışanın adına karar almak değildir.Evlilik terapisine kadınlar daha çok başvuruyor

Bizim toplumumuzda gerek bireyesel gerekse evlilik terapilerine kadınlar erkeklere oranla daha yatkındırlar. Erkek yaşadığı sorunları çoğuzaman kendine yakıştıramaz ve bir psikoloğa başvurmaktan kaçar. Evlilik ilişkilerinde bu durum terapi sürecini olumsuz yönde etkiler. Kadın eşinden yakındığı konuları eşiyle bu ortamda paylaşma şansını bulamaz.Evlilikle ilgili yaşanan sorunlar zamanla tek tek aile bireylerinin de psikolojik sorunlar yaşamasına neden olur. Taraflardan birinin psikolojik sorunlar yaşadığı durumlarda eşli görüşmelerin dışında sorun yaşayan diğer eşle bireysel psikoterapi çalışmaları da ayrıca sürdürülür. Eşlerden birinin depresyon, kaygı bozukluğu gibi sorunlar yaşaması olası bir durumdur ve bu sorunlar için bireysel psikoterapiye ihtiyacı olur. Eşlerden birinin psikolojik sorunlarının olması ve psikologla görüşmesi tüm sorunun ondan kaynaklandığı anlamına da gelmez. Bu nedenle diğer eşin sorumluluktan kaçmak için eşim hasta gibi yaklaşımlarının düzeltilmesi gerekir.

Evlilik terapisi sürecinde eşlerin kazanmaları gereken beceriler

Evlilik terapisi sürecinde eşlerin kazanmaları gereken en önemli beceri empatidir. Kendilerini, evlilik ilişkilerini ve eşlerini daha yakından tanımayı başaran çiftlerin evlilikleri boşanmayla sonuçlanmadan kurtarılabiir. Kendini eşinin yerine koyup onun hissettiklerini hissetmeye çalışan, onun yerinde ben olsaydım ne hissederdim diye düşünerek onu anlama becerisini geliştiren eşler çözüm için herzaman bir adım önde olacaklardır..

 

 

| | © 2010-2016 www.onlineterapiler.com online terapi sitesi Tüm hakkı saklıdır