Depresyon tedavisi

 

Çocuklarda alt ıslatma sorunu ve tedavisi (enürezis)

 

Alt ıslatma sorunu çocukluk yıllarında yaşanan önemli sorunlardan biridir ve tedavisi olan bir sorundur. Çocuklarda görülen enürezis, istem dışı ve sık tekrarlayan alt ıslatma durumudur. Normal olarak çocuğun tuvalet eğitimine 20. aya girdiğinde ve vücut organlarını gösterebilecek zihinsel gelişime sahip olduğunda başlanması uygundur. Çocuğun normal bir tuvalet eğitiminden sonra 2-2.5 yaşlarında gündüzleri altını ıslatmamaya başlaması 3.5-4.5 yaşlarında da bazı istisnalar dışında geceleri altını ıslatmaması gerekir.

Alt ıslatmanın nedenleri


Altı slatma sorununda genetik faktörlerin etkisi%40 oranındadır. Erkek çocuklarda kızlara göre daha çok görülür. Anne babadan birinin çocukluğunda bu sorunu yaşamış olması çocuğunun da bu sorunu yaşama olasılığını artırır.Enürezisin sifinkter kas kontrolü ve mesane tonus kapasitesi azlığı gibi tıbbi nedenlerden kaynaklanan çeşitleri de vardır.Çocuk genellikle dikkat çekmek için regresyon(gerileme) davranışı göstererek altını ıslatır. Kardeşini kıskanan çocuk ilgi toplamak için alt ıslatabilir. Aile ilişkilerindeki bozukluk, annenin tuvalet eğitimine çocuğun tepkisi, saldırganlık duyguları gibi psikolojik faktörler alt ıslatma sorununa neden olabilir. Bunun için alt ıslatma sorunlarınınçoğunluğu psikolojikkökenlidir.

Alt ıslatma tedavisi


Bu sorunun tedavisine başlamadan önce alt ısaltma sorununun türü belirlenmelidir. Eğer sorun ürolojik nedenlerden kaynaklanıyorsa bir üroloji uzmanına başvurulmalıdır. Alt ıslatma sorunlarının çoğunluğu psikolojik kökenlidir.Psikolojik kökenli alt ıslatma sorununun çözümü için ise öncelikle psikolojik yaklaşımla çocuğun iç dünyası çözümlenir. Bunu yaparken resim çizme, resim yorumlatma, hikaye anlatma gibi çeşitli projektif yöntemler kullanılır.Daha sonra ise çocuğun tuvalet eğitiminde yanlış ve hatalı öğrenmeleri varsa bunlar düzeltilir. Sorunun çözümünde anne babanın katılımı önemlidir bu nedenle anne babanın aile içindeki ve çocuğa karşı yaklaşımıyla ilgili davranışları ele alınır. Yanlışlıklar varsa düzeltilmeye çalışılır.Çocuğun mesanesinin idrar tutma (tonus) kapasitesini ve sifinkter kas kontrolünü artırmaya yönelik eğitim egzersizleri uygulanır. Yine motivasyon- ödüllendirme ve zil-ped yöntemi de tedavide kullanılabilecek diğer psikolojik yöntemlerdir.

Alt ıslatma yani enürezis türleri


Enürezis Nokturnal: Çocuk gündüzleri idrarını tutar ve tuvalet alışkanlığı vardır; ancak geceleri altını ıslatır.
Enürezis Diurnal: Geceleri alt ıslatma yoktur. Çocuk yalnızca gündüzleri alt ıslatır.
Enürezis Continua: Çocuk hem gece hem de gündüz alt ıslatır.
Ara sıra Alt ıslatma: Çocuk genellikle idrarını kontrol eder; ancak ara sıra altını ıslatır. Yine enüzezis başlangıç zamanına göre 2 ye ayrılır:

Birincil Enürezis:Alt ıslatma sorununun çoğunluğu çocuğun tuvalet becerisini kazanması gereken yaşlara geldiği halde bu beceriyi kazanamaması şeklinde görülür. Gece işemelerinin küçük bir bölümü (%5) bedensel hastalıklar sonucu oluşur
İkincil Enürezis:Çocuğun idrarını tutmayı öğrendikten sonra bazı psikososyal nedenlerle alt ıslatmaya başlaması durumudur. Yeni bir kardeşin doğması, boşanma, yer değiştirme gibi durumlarda sık görülür.