Terapi ve psikoterapi

Terapi nedir nasıl yapılır

Terapi kelimesi daha çok psikoterapi anlamında kullanılan ve psikolojik tedavi sürecinin olmazsa olmazlarından olan bir psikolojik yardım uygulamasıdır. Online terapi, sanal terapi, e terapi gibi yöntemlerle de uygulanabilen terapi, psikologlar tarafından yapılmaktadır. Gerek psikolojik sorunların giderilmesinde gerekse ruh sağlığının korunup geliştirilmesinde kullanılır. Psiko kelimesi, ruh ve zihin; terapi kelimesi ise iyileştirme anlamına gelmektedir. Bu anlamda terapi sürecine ruhsal ve zihinsel iyileştirme süreci de diyebiliriz.

terapi
Terapi nasıl yapılır


Terapi yani psikoterapi, psikolojik sorun yaşayan kişi veya kişilerle bireysel ya da grup ortamında uygulanan bir tedavidir. Psikolog ile danışan arasında kurulacak ilişki ile danışanın sorunları dinlenir ve bu sorunlara çözüm yolları aranır. Psikoterapi, daha olgun ve uygun bir ruhsal denge sağlamak amacı ile zihinsel ve duygusal sorunları olan hasta veya normal danışanlarla düşünce,duygu ve davranış boyutunda çalışmalar yapılarak yürütülen bir tedavidir ya da süreçtir. Genel bir tanımlama yapacak olursak: Kişilerin kendi içlerinde veya çevreleri ile yaşadıkları çatışmaların çözümlendiği, kaygı, korku, çökkünlük gibi duygusal sorunların ele alınarak giderildiği, bireyin çevresiyle ve kendisi ile olan  uyumunun yeniden sağlandığı bir sürece terapi yani psikoterapi süreci denir.

Online terapi nasıl yapılır


Online terapi uygulamalarınin günümüzde çok farklı türleri vardır. Çoğunlukla internet üzerinden yapılan bu uygulamalar eposta ile danışma, canlı yazışarak terapi ve video kamera ile karşılıklı görüşme şeklinde uygulanabilmektedir. Online terapi türleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Online terapin makaleleri ve araştırmaları ile ilgili ayrıntılı bilgi ve iletişim için Online terapi sayfamız inceleyebilirsiniz.

Terapi süresi ve ücretleri
Bireysel terapi süresi genellikle 50-60dakika ile sınırlı tutulurken evlilik ve aile terapisi evlilik terapistleri tarafından 90 dakika olarak uygulanmaktadır. Yine grup terapilerinde de süre 90 dakika olarak belirlenir. Terapi ücretleri de yapılan terapi türüne göre ve süresine göre değişebilmektedir. Psikologlar ve psikolog evlilik terapistleri tarafından uygulanan evlilik terapisi ücretleri 100-250TL , Psikologlar tarafından uygulanan bireysel ve grup terapileri de yine bu aralıkta ücretlendirilmektedir. Online terapi ücretleri ise bu fiyatlara göre daha düşüktür. Terapi ücretleri uygulamayı yapan psikoloğa ve uygulama yerine göre değişmektedir.Yüksek fiyatlı terapi,ünlü psikolog olmak yüksek kalitede terapi hizmeti anlamına gelmemektedir. Psikolog terapi ücretleri için ayrıntılı bilgiye psikolog ücretleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Terapi uygulaması ile ilgili kavramlar ve terapi türleri


Terapi uygulaması ile ilgili en çok kullanılan kavramlar: evlilik terapisi ve evlilik terapisti, cinsel terapi ve cinsel terapist, psikoterapi ve psikoterapist, terapi ve terapist, online terapi ve online terapist, EMDR terapisi, oyun terapisi ve oyun terapistidir.
Terapi türlerine baktığımızda ise en yaygın terapi türleri şunlardır:

Bilişsel davranışçı terapi:

Bu terapi yönteminde sorunların zihinsel düşünme sürecindeki hatalı değerlendirmeler ve bilişsel çarpıtmalardan kaynaklandığı düşünülerek terapi sürecinde bu düşünme alışkanlıklarının değiştirilmesi hedeflenir. Bilişsel terapi hakkında daha fazla bilgi edinin

Çözüm odaklı kısa süreli terapiler:

Sorunların geçmişiyle uğraşılmadan bugüne ve soruna odaklı bir yaklaşımla kısa sürede sonuç alınmak hedeflenir.

Dinamik(Psikanalitik) terapi:

İd,ego ve süper ego üçlüsü ile yaşamın 0-6 yaş arasındaki bölümünde yaşanan gelişim evrelerinin incelendiği bir terapi yöntemidir.Uzun ve masraflı bir terapi yöntemidir.Bu konuda eğitimli kişi sayısı özellikle ülkemizde yok denecek kadar azdır.

Davranışçı terapi:

Psikolojik sorunların öğrenmeler sonucunda oluştuğu varsayımına dayanan bu terapi yönteminde problem davranışlar üzerinde durulur. Sistematik duyarsızlaştırma ve maruz bırakma gibi yöntemlerle sorunların üzerine gidilerek çözülmesi sağlanır. Sosyal fobi, panik bozukluk ve panik atak tedavisinde etkili bir tekniktir. Davranışçı terapi hakkında daha fazla bilgi edinin

EMDR terapisi:

Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma yönteminin uygulandığı bir terapi yöntemidir. Özellikle travma sonrası stres bozukluğuna yol açan travmatik olayların ve buna bağlı ortaya çıkan diğer psikolojik sorunların tedavisinde etkili bir terapi tekniğidir. EMDR hakkında daha fazla bilgi edinin

Varoluşçu terapi:

Şimdi ve burada kavramlarına odaklanılan bu terapi yönteminde danışanın varoluşsal sorunları üzerinde durulur. Varoloşçu terapi hakkında daha fazla bilgi edinin

Psikoterapi hakkında daha fazla bilgi için psikoterapi ve psikoterapist nedir konulu yazımızı da okuyabilirsiniz.


Yayın tarihi: 21/01/2014

©Telif hakkı. Bu yazıdan sitenin çalışır şekilde lingi verilmeden alıntı yapılamaz