Kişilik testi ve mmpı 2 testi uygulaması artık online

 

MMPI-2 kişilik testi uygulama ve değerlendirmesi


Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri-2 kısaca MMPI-2 MMPI kişilik testi 2009 yılında revize edilerek mmpı 2 halini almıştır. MMPI testi dünyada ve ülkemizde uygulanan en popüler kişilik testlerinden bir olma özelliğine sahiptir.MMMI kişilik testi ABD de Minnesota üniversitesinde 1939 larda geliştirildikten sonra çeşitli ülkelerin diline çevrilmiş ve uyarlanmıştır. mmpi 2 kişilik testiBelli aralıklarla da yenileme çalışmaları ile revize edilmektedir. mmpı testi 2009 yılında ABD'de yeniden  revize edilmiş ve ilk formunda olduğu gibi testte bulunan temel 10 alt test yine olmakla birlikte testteki toplam madde sayısı 566 dan 567 ye çıkarılmış, yine mmpi da olduğu gibi klinik alt testler ve geçerlilik alt testinden oluşturulmuştur. İçerik alt testleri başlıklar altında ele alınarak; 25 klinik test ve 3 güvenirlik testi olmak üzere mmpı-2 kişilik testi ile toplamda 28 e yükseltilmiş ve mmpi 1 de olduğu gibi patolojik özelliklerin yanı sıra kişilik özelliklerinin de ayrıntılı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Norm grubunu güncellemek ve uygulamayı kolaylaştırmak için testteki bazı sorular çıkarılmış, bazıları ise güncellenerek MMPI-2 oluşturulmuştur. Ek ölçeklerin konulmasıyla birlikte yeniden yapılandırılan test “MMPI-2-RF” (Restructure Form) halini almıştır.

mmpı 2 ABD de geliştirildiği için Türk kültürüne uyarlama çalışmları Savaşır ve Çulha tarafından yapılmış; ancak yazıyı kalme aldığım aralık 2012 itibariyle henüz uygulama kitabı yayınlanmadığı ve eğitimleri başlamadığı için uygulaması da başlamamıştır.Yakın zamanda MMPI 2 nin uygulanması yaygınlaşacaktır diye düşünüyorum. mmpi 1 de ayrı ayrı ele alınmasa da değerlendirilen ve raporlamada ifade edilen özellikler MMPI 2 kişilik testinde alt ölçek olarak yeralmış ve yeni eklenenlerle birlikte alt ölçek sayısı 28’e yükselmiştir. MMPI-2 kişilik testinin Alt ölçekler şunlardır:

MMPI-2’nin 28 alt ölçeği

Yalan (L)

Sıklık ya da nadirlik (F)

Düzeltme (K)

Hipokondriazis (Hs)

Depresyon (D)

Histeri (Hy)

Psikopatiksapma (Pd)

Kadınlık-Erkeklik (Mf)

Paranoya (Pa)

Psikasteni (Pt)

Şizofreni (Sc)

Hipomani (Ma)

Sosyal içe çekilme (Si)

Sosyal uyumsuzluk (SOD)

Aile problemleri (FAM)

İşyeri sorunları (WRK

Sağlık ile ilgili endişeler (HEA)

Korkular (FRS)

Tip A kişilik (TYPE A)

Kaygı (ANX)

Öfke (ANG)

Antisosyal uğraşılar (ASP)

Tuhaf düşünceler (BIZ)

Olumsuz tedavi göstergeleri (TRT)

Alaycılık (CYN)

Düşük kendilik değeri

Depresyon (DEP)

Obsesiflik (OBS)

   

MMPI 2 nerelerde ve ne için kullanılır

MMPI-2 psikiyatri kliniklerinde hastalıkların  geniş bir yelpazede değerlendirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir kişilik testi ve ölçüm aracı olmakla birlikte kişilik özelliklerini de ölçmede etkili olduğu için sıklıkla şu alanlarda da kullanılır.
1-Yüksek öneme sahip ve üst düzey kamu görevlilerinin seçimi,
2-Polis memuru alımları ve birim değişikliklerinde yapılacak seçimlerde,
3-Nükleer santral personeli,
4-İftaiye personeli,
5-Hava yolları personeli ve pilotlar,hava trafik kontrolörleri,
6-Devlet büyüklerinin koruma ve danışmanları,
7-Cezai ve hukuki ehliyetin olup olmadığına yönelik tespit yapılacak kişiler,
8-Adli yargı adaylarını değerlendirme ve seçme,
9-Evlilik öncesi uyum düzeyini belirlemede de dünyada güvenle uygulanan bir testtir.
10-Bilimsel araştırmalarda.

MMPI 2’nin de tıpkı MMPI gibi birincil kullanım alanı hasta ya da uygulanan normal kişilerde psikiyatrik belirtilerin var olup olmadığını ikincil olarak da kişilik özelliklerini ölçmede kullanılır. Başka bir kullanım alanı da bilimsel araştırmalarda hastalık türlerinin, kritik yaşam olaylarının, alışkanlıkların, ya da diğer psikolojik değişkenlerin kişilik özellikleriyle ilişkisini-korelasyonunu- araştırmaktır. Ama muhtemelen, klinik fonksiyonundan sonra, mmpi en yaygın kullanımı, yukarıdaki listede vermiş olduğum alanlar ile adli,ceza duruşmaları, işçi tazminat değerlendirmeleri, personelin alımı ve değerlendirilmesi,üst düzey yönetici seçimleri,evlilik öncesi uyum düzeyi belirlemleri.

MMPI-2 kaç yaş için uygulanan bir kişilik testidir.

Mmpı 2 de tıpkı mmpı gibi 17 yaş ve üzeri için uygulanabilen bir testtir.Daha küçük yaşlar için sağlıklı sonuç vermeyeceği düşünülmektedir.

MMPI 2 Kişilik testi uygulama ücretleri ne kadardır?

MMPI kişilik testi psikiyatri alanında kullanılan en kapsamlı test olma özelliğinden dolayı yaklaşık 1 saatlik mmpı değerlendirmesi ve yorumu gerekir. Bu nedenle Kliniklerde yüzyüze mmpı kişilik testi ücreti için 150-250TL arası fiyatlar uygulanmaktadır. Online mmpı testi uygulamalarında ise bilgisayar teknolojisi kullanıldığı için mmpı değerlendirme 30 dakikaya kadar düşmekte buna bağlı olarak maliyet de azalmakta ve online mmpı uygulama ücreti 60 ila 80TL arasında uygulanmaktadır.

Kişilik testleri ve uygulaması hakkında daha ayrıntılı bilgi için mmpi testi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: www.onlineterapiler.com
NOT: mmpı 2 henüz ülkemizde uygulanmaya başlanmadığı için bazı bilgiler mmpı 1 baz alınarak verilmiştir. mmpi 1 de mmpi 2 nin ölçtüğü hemen hemen tüm özellikleri ölçen bir testtir.

Hazırlayan: Uzm.Klinik Psikolog İlhan BOZKURT
Yayın tarihi: 12 Aralık 2012
Sertifikalı MMPI kişilik testi eğitimi için grup oluşturarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

© Telif hakkı: (Kaynak: www.onlineterapiler.com) çalışır şekildeki link eklenmeden kısmi alıntı yapılamaz.Yazının tamamı kopyalanamz.mmpı 2 testi

Kişilik özelliklerini belirlemede kullanılan kişilik envanteri ve kişilik analiz testi olarak geliştirilmiş bir psikoloji testi olma özelliğine sahiptir. mmpı 2 kişilik test soruları ABD de geliştirilmiş ve mmpı 2 test olarak Türkiye'ye profesörler tarafından uyarlanmıştır.mmpı-2 testi kişilik bozukluğu testi veya kişilik envanter testi olarak da bilinmektedir. mmpı 2 test olarak güvenilir bir kişilik testidir ve yine yaptığımız çalışmalar sonucunda mmpı 2 online test olarak da uygulanabilmektedir.


© 2010-2015 www.onlineterapiler.com online terapi sitesi Tüm hakkı saklıdır