Uzman Klinik Psikolog İlhan Bozkurt Kimdir


psikolog ilhan bozkurt
Uzman Klinik Psikolog İlhan Bozkurt, 2001 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra psikolojinin çeşitli uzmanlık alanlarıyla ilgili 6 yıl daha lisansütü eğitim aldı. Klinik psikoloji, Kariyer Psikolojik Danışmanlığı ve Bağımlılık Psikolojisi uzmanlık alanlarında 3 adet Master yaptı. 450 saatlik Aile danışmanlığı eğitimi sonrası Aile Bakanlığı ve YÖK onaylı Aile Danışmanı sertifikası aldı.

 

psikolog-ilhan-pozkurt-sakarya

Meslek hayatına ilk olarak Sakarya'da bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinde başlayan Uzm. Klinik Psikolog İlhan BOZKURT; zeka geriliği, Otizm, Öğrenme güçlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite tanısı almış çocuklarla uzun yıllar çalışmalar yaptı.

Daha sonra Sağlık Bakanlığı Zonguldak Devlet Hastanesi ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yetişkin ve Çocuk Psikiyatri Kliniklerinde çalıştı.

 

 

psikolog ilhan bozkurt20 yıllık mesleki hayatında çocuk, yetişkin ve ailelerden oluşan her türlü tanı grubundan 10 binlerce hasta ile klinik ortamda terapiler ve test uygulamaları yapmıştır.

Çeşitli kamu kurumlarında iletişim, zaman yönetimi, sürücü davranışları, Diyabet psikolojisi, Çocuk ve Yetişkin Psikolojik testleri gibi konularda eğitimler verdi. Gazete ve Dergilerde mesleki konularda yazılar yazdı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde Sağlık Bakanlığı görevlendirmesi ile Sertifikalı Psikolojik test eğitimleri vermektedir. Yetişkin ve Çocuk testleri uygulayıcısı yetiştirmektedir.

 

online-psikolog-sakarya-ilhan-bozkurt

Klinik Psikoloji alanında Master yaparak Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Klinik Psikolog ünvanını almaya hak kazandı. Ayrıca Kariyer ve işletmelerde insan kaynakları konularına ilgi duyan İlhan Bozkurt, ikinci masterini de Kariyer Psikolojik Danışmanlığı alanında yaptı.

Sakarya Yeşilay Yönetim kurulu üyesi ve Sağlık komisyonu Başkanı olan Bozkurt, bağımlılıklarla ilgili de çalışmalar yapmaktadır. Bu anlamda üçüncü yüksek lisans eğitimini İstanbul Gelişim Üniversitesi Bağımlılık Psikolojisi Programında tamamlamış, Tez çalışmasında ise Sosyal medya bağımlılığı ve Psikolojik ihtiyaçlar arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bilgisayar bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı gibi bağımlılık alanlarında bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmaktadır.

 

psikolog ilhan bozkurt

Çeşitli meslek örgütleri, Üniversiteler ve Sağlık Bakanlığından Terapi, Kişilik testi, Resim analizi, Zeka ve gelişim testi, Madde bağımlılığı, Sürücü davranışları, İntihar girişimleri ve Krize müdahale gibi alanlarda sertifikalı eğitimler aldı.

Eğitimini aldığı her konuda uzun yıllar çalıştı ve tecrübe kazandığı konularda eğitimler verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yönetmeliğine uygun olarak Süleyman Demirel Üniversitesinden aldığı 450 saatlik teorik ve uygulamalı Aile danışmanlığı sertifika eğitimi sonucunda Aile Danışmanı ünvanını kullanma hakkına sahip oldu.

 

psikolog ilhan bozkurt

 

İlhan Bozkurt, Yüksek Öğretim Kurumu(YÖK) tarafından verilen Psikolog ünvanının yanısıra 2 adet master derecesine ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Psikolojinin Tıbbi uygulamlarında görev alma yetki belgesine sahiptir.

evlilik- terapisi-psikolog-sakaryaonline terapi-psikolog-ilhan-bozkurt

 

anadolu psikologlar derneği

 

Meslek örgütlenmesi ve hakları konusunda da çalışmalar yapan Klinik Psikolog İlhan Bozkurt, Anadolu Psikologlar Derneği'nin Kurcu ve mevcut Genel Başkanıdır.

 

 

 

 

ilhan bozkurt psikolog

2009 yılından beri uzaktan psikolojik yardım uygulamaları ve online terapinin psikolojik yardım uygulamalarında yer edinmesi için kamuoyu çalışmaları ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Bu alanda 2013 yılında Türkiye'nin ilk uluslar arası makalesini International Journal of Human Sciences dergisinde yayınlayarak online terapinin ülkemizde yaygınlaşmasına ve bilim çevrelerinde kabul görmesine önemli katkılar sağlamıştır. Bu makalesi ABD başta olmak üzere bir çok üniversitede yazılan doktora tezi ve makalelerden atıf almaktadır.

 

Ulusal ve uluslar arası bir çok hakemli dergide yayınlanmış makaleleri ve kitabı bulunmaktadır.

 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar

Zihinsel Engelli Çocuklar ve Aile Eğitimi El Kitabı. Eylül Yaınları,2007. Zihinsel engellilerin eğitimi için kitap

 

 

 

 
psikolog ilhan bozkurt

psikolog ilhan bozkurt

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler

1. Bozkurt, Ö., ve Bozkurt, İ. (2021). Girişimcilik kavramı ve girişimcilerin özellikleri. Örneklerle girişimcilik, dijital çağdaki dönüşüm (Ed. Öznur Bozkurt), Nobel Akademik Yayıncılık, s.1-26
2. Bozkurt, İ. (2020). Pozitif Psikolojik Sermaye. Pozitif Psikoloji (Ed. Sefa Bulut). Nobel  
Akademik Yayıncılık.
3. Bozkurt, İ. (2020). Pozitif Psikoterapi. Klinik psikolojide kullanılan psikoterapi yöntemleri (Ed. Fatih Bal). s.279, Nobel Akademik Yayıncılık

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SSCI, SCI, AHCI)

1. Bulut, S., ve Bozkurt, İ. (2019). The effect of treatment motivation levels on patients sent to a conditional substance abuse treatment program. Universitas Psychologica 18 (1), 1-16    

Bulut, S., ve Bozkurt, İ. (2019).Tedavi motivasyon düzeylerinin denetimli serbestlik madde bağımlılığı tedavi programına gönderilen hastalar üzerindeki etkisi) Universitas Psychologica, vol. 18, no. 1, 2019

Diğer Uluslararası Hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Bozkurt, İ. (2013). Psikolojik yardım uygulamalarında yeni trend: Online terapiler. International Journal of Human Sciences(Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi) 10 (2), 130-146. (Okumak için makale başlığına tıklayın).

2. Bozkurt, Ö, Meriç S., ve Bozkurt, İ. (2017). Kişilik özelliklerinin yenilikçilik eğilimi üzerine etkisini belirlemeye yönelik kamuda çalışan yöneticiler üzerinde bir araştırma. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (1), 58-70

3. İş tatminini etkileyen işletme içi faktörlerin eğitim sektörü açısından değerlendirilmesine yönelik bir alan araştırması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1) 2008, 1-18

4. Bozkurt İ. , Bozkurt Ö. COVID-19 Kısıtlamaları Sürecinde Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ve Temel Psikolojik İhtiyaçlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Bağımlılık Dergisi. 2022; 23(2): 181-190.

Ulusal ve Ulusra arası kongre bildirileri

1. Bozkurt, İ., ve Koç, M. (2015). Psikiyatri Kliniğine Başvuran Hastaların Temel Psikolojik İhtiyaçlara Göre Profili ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. IV. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi,2015.

2. Bozkurt, İ., ve Bozkurt, Ö. (2017).  Üniversite Öğrencilerinde Temel Psikolojik İhtiyaçların karşılanma Düzeyinin Belirlenmesi. Uluslararası Türk Dünyası araştırmaları Kongresi. Azerbaycan, 25-27 Mayız, 2016.

3. Bozkurt, Ö., ve Bozkurt, İ. (2010). Kurumsallaşmış Aile İşletmelerinde Çalışanların Girişimcilik Profilinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Sakarya İli Örneği. 9.İşletmecilik kongresi

4. Göral, M, Bozkurt, Ö., ve Bozkurt, İ. (2015). Örgütsel Çatışma Yönetiminin Tükenmişliğe Etkisi: Çağrı Merkezi Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. 1. Ulusal Toplumsal ve Kurumsal Çatışmalar/Çözümler Kongresi, 2015.

 

 


Anasayfa || © 2010-2018 www.onlineterapiler.com online terapi sitesi Tüm hakkı saklıdır