Uzman Klinik Psikolog İlhan Bozkurt Kimdir


psikolog ilhan bozkurt
Uzman Klinik Psikolog İlhan Bozkurt, 2001 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına ilk olarak Sakarya'da bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinde başladı.

Zeka geriliği, Otizm, Öğrenme güçlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite tanısı almış çocuklarla uzun yıllar çalışmalar yaptı.

Daha sonra Sağlık Bakanlığı Zonguldak Devlet Hastanesi ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yetişkin ve Çocuk Psikiyatri Kliniklerinde çalıştı.

 

 

psikolog ilhan bozkurt18 yıllık mesleki hayatında çocuk, yetişkin ve ailelerden oluşan her türlü tanı grubundan 10 binlerce hasta ile klinik ortamda terapiler ve test uygulamaları yapmıştır.

Çeşitli kamu kurumlarında iletişim, zaman yönetimi, sürücü davranışları, Diyabet psikolojisi, Çocuk ve Yetişkin Psikolojik testleri gibi konularda eğitimler verdi. Gazete ve Dergilerde mesleki konularda yazılar yazdı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde Sağlık Bakanlığı görevlendirmesi ile Sertifikalı Psikolojik test eğitimleri vermektedir. Yetişkin ve Çocuk testleri uygulayıcısı yetiştirmektedir.

 

Klinik Psikoloji alanında Master yaparak Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Klinik Psikolog ünvanını almaya hak kazandı. Ayrıca Kariyer ve işletmelerde insan kaynakları konularına ilgi duyan İlhan Bozkurt, ikinci masterini de Kariyer Psikolojik Danışmanlığı alanında yaptı.

 

 

psikolog ilhan bozkurt

Çeşitli meslek örgütleri, Üniversiteler ve Sağlık Bakanlığından Terapi, Kişilik testi, Resim analizi, Zeka ve gelişim testi, Madde bağımlılığı, Sürücü davranışları, İntihar girişimleri ve Krize müdahale gibi alanlarda sertifikalı eğitimler aldı.

Eğitimini aldığı her konuda uzun yıllar çalıştı ve tecrübe kazandığı konularda eğitimler verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yönetmeliğine uygun olarak Süleyman Demirel Üniversitesinden aldığı 450 saatlik teorik ve uygulamalı Aile danışmanlığı sertifika eğitimi sonucunda Aile Danışmanı ünvanını kullanma hakkına sahip oldu.

 

psikolog ilhan bozkurt

 

İlhan Bozkurt, Yüksek Öğretim Kurumu(YÖK) tarafından verilen Psikolog ünvanının yanısıra 2 adet master derecesine ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Psikolojinin Tıbbi uygulamlarında görev alma yetki belgesine sahiptir.

 

 

anadolu psikologlar derneği

 

Meslek örgütlenmesi ve hakları konusunda da çalışmalar yapan Klinik Psikolog İlhan Bozkurt, Anadolu Psikologlar Derneği'nin Kurcu ve mevcut Genel Başkanıdır.

 

 

 

 

ilhan bozkurt psikolog

2009 yılından beri uzaktan psikolojik yardım uygulamaları ve online terapinin psikolojik yardım uygulamalarında yer edinmesi için kamuoyu çalışmaları ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Bu alanda 2013 yılında Türkiye'nin ilk uluslar arası makalesini International Journal of Human Sciences dergisinde yayınlayarak online terapinin ülkemizde yaygınlaşmasına ve bilim çevrelerinde kabul görmesine önemli katkılar sağlamıştır. Bu makalesi ABD başta olmak üzere bir çok üniversitede yazılan doktora tezi ve makalelerden atıf almaktadır.

 

Ulusal ve uluslar arası bir çok hakemli dergide yayınlanmış makaleleri ve kitabı bulunmaktadır.

Makale, Kitap ve Bildirilerinden bazıları

1-Psikolojik yardım uygulamalarında yeni trend: Online terapiler. International Journal of Human Sciences(Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Temmuz 2013 sayısı. Okumak için makale başlığına tıklayın. 2013

2-İş tatminini etkileyen işletme içi faktörlerin eğitim sektörü açısından değerlendirilmesine yönelik bir alan araştırması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1) 2008, 1-18

3-Kurumsallaşmış Aile İşletmelerinde Çalışanların Girişimcilik Profilinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Sakarya İli Örneği. 9.İşletmecilik kongresi

4-Kişilik Özelliklerinin Yenilikçilik Eğilimi Üzerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Kamuda Çalışan Yöneticiler Üzerinde Bir Araştırma. 22.Ulusal İşletmecilik Kongresi,2014.

5-Örgütsel Çatışma Yönetiminin Tükenmişliğe Etkisi: Çağrı Merkezi Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. 1. Ulusal Toplumsal ve Kurumsal Çatışmalar/Çözümler Kongresi, 2015.

6-Psikiyatri Kliniğine Başvuran Hastaların Temel Psikolojik İhtiyaçlara Göre Profili ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. IV. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi,2015.

6-Üniversite Öğrencilerinin Temel Psikolojik İhtiyaçlara Göre Profili ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Türk Dünyası araştırmaları Kongresi. Azerbaycan,2017.

KİTAP

8- Zihinsel Engelli Çocuklar ve Aile Eğitimi El Kitabı. Eylül Yaınları,2007. Zihinsel engellilerin eğitimi için kitap

 

 

 

 

Anasayfa || © 2010-2018 www.onlineterapiler.com online terapi sitesi Tüm hakkı saklıdır